Zrealizowane 5
Zrealizowane 5

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

POWIERZCHNIA : 0,29 ha
TEREN PRZEMYSŁOWO – USŁUGOWY
DOJAZD DROGA ASFALTOWĄ
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU